Pierwsze spotkanie grupy tematycznej w sprawie „Udoskonalenia procedury wdrażania PROW ”