Dwunaste spotkanie Grupy Sterującej ds. Sieci Obszarów Wiejskich