11. spotkanie Grupy Sterującej ds. Sieci Obszarów Wiejskich