Sieciowanie

Działalność w ramach sieci i ich budowania wspiera osiąganie celów rozwoju obszarów wiejskich Europy m.in. poprzez udostępnianie wiedzy i wymianę pomysłów.

Sieci obszarów wiejskich odgrywają istotną rolę we wspomaganiu sprawniejszego kształtowania i realizowania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz lepszych praktyk rozwoju wsi na obszarze całej UE. Rola ta została znacznie poszerzona w 2007 r. wraz z powstaniem Krajowych Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Wspólne cele KSOW (artykuł 54) oraz ENRD (artykuł 52) na okres programowania 2014–2020 określone w Rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich[1] to:

  • zwiększenie zaangażowania podmiotów we wdrażanie założeń rozwoju obszarów wiejskich;
  • poprawa jakości wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • odegranie roli w informowaniu opinii publicznej na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Od 2007 r. KSOW znacznie pogłębiły swoje doświadczenie w zakresie rozwijania sieci obszarów wiejskich, a ENRD odgrywa ważną rolę w udostępnianiu i rozpowszechnianiu tego doświadczenia oraz wiedzy.

W tej sekcji znajdziesz dalsze informacje na temat pracy, funkcjonowania i doświadczenia KSOW: 

  • Wewnętrzna ocena sieci
  • Profile KSOW: skrócone informacje na temat struktury i funkcjonowania KSOW oraz JWS;
  • Raporty KSOW: informacje syntetyczne dotyczące stanu i działań KSOW oraz JWS;
  • Zestaw narzędzi KSOW: zbiór przydatnych materiałów mających wspierać JWS w realizacji kluczowych celów i zadań KSOW;
  • Samoocena sieci: omówienie i przydatne zasoby związane z podejściami do samooceny KSOW oraz technikami jej przeprowadzania.
  • Spotkania i Warsztaty KSOW: odnośniki do wszystkich europejskich spotkań KSOW w okresie programowania 2014–2020.

Dodatkowe informacje: