Profile KSOW

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) są obecne w każdym państwie członkowskim UE, a ich zadaniem jest wspieranie i wzmacnianie celów rozwoju obszarów wiejskich określonych w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). KSOW umożliwiają i ułatwiają wzajemną wymianę oraz pozyskiwanie wiedzy między wszystkimi partnerami zaangażowanymi we wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich, wśród których wymienić można: władze publiczne, partnerów gospodarczych i społecznych, a także stosowne organy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Poniższe dokumenty profilowe zawierają najważniejsze informacje na temat struktury i funkcjonowania sieci oraz ich Jednostek Wsparcia Sieci (JWS). Profile KSOW składają się z sekcji dotyczących głównych celów KSOW, członkostwa, zarządzania, budżetu oraz działań w ramach komunikacji i samooceny.

    

/file/atjpg_plat.jpg

 

Austria [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Malta [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Belgia - Flandria [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Polska [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Belgia - Walonia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Rumunia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Chorwacja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Słowacja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Czechy [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Słowenia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Estonia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Hiszpania [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Finlandia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Szwecja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Niemcy [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Holandia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Grecja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Anglia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Węgry [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Irlandia Północna [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Irlandia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Szkocja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Łotwa [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Walia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Litwa [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

 

 

Dodatkowe informacje na temat KSOW można znaleźć na poniższych stronach:

  • Raporty KSOW: informacje syntetyczne dotyczące stanu i działań KSOW oraz JWS;
  • Zestaw narzędzi KSOW: zbiór przydatnych materiałów mających wspierać JWS w realizacji kluczowych celów i zadań KSOW;
  • Samoocena sieci: omówienie i przydatne zasoby związane z podejściami do samooceny KSOW oraz technikami jej przeprowadzania.
The Flemish Rural Network aims at being the ‘driving force that generates group dynamics and gets rural areas on the move.
The Walloon Rural Network encourages rural development by sharing good practice, ideas and information. We work with, and for, anyone who lives, works or has an interest in rural Wallonia
Our mission is integration and co-operation of all who participate in rural development at different levels
Good communication and sharing inspirational examples is a tool to successful rural development
Our purpose is engage people and the development of rural areas. “Liv og Land” – “Life and countryside”

The transfer of know-how and the exchange of experience are among the core tasks of the rural network.

We cooperate with the local people for the sustainable future of the countryside
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a vidék szolgálatában. Hungarian National Rural Network, in service of rural Hungary.
The Network´s ambition is to maximise the impact of the Rural Development Programme by bringing it into the lives of as many people and communities as possible, and by communicating its key opportunities and outputs to all relevant stakeholders.
The National Rural Network is a project that gives Italy the chance to take part in a wider European project (European Network for Rural Development- ENRD), thus joining and completing all the activities as to rural area development for the whole period 2007-2013. This project aims at supporting rural area development policies and even at fostering a greater and more efficient level of interaction and exchange of expertise between the related stakeholders, institutions and those working and living in rural areas.
Support of rural youth and lively entrepreneurship is core for successful rural development
In Luxembourg, the rural network office is set up in the Ministry of Agriculture. The National Rural Network includes actors active in rural development: representatives of organizations, administrations, associations, municipalities, nature parks and local LEADER action groups (LAGs) as well as scientists and consultants.
The National Rural Network of Malta aims at providing a platform for bringing together Rural stakeholders with the scope of facilitating and ensuring a more effective implementation of the Rural Development Programme
The Polish National Rural Network has been engaged in the local partners’ initiatives looking for the best solutions supporting rural development.
Romanian National Rural Network (RNDR) connects rural areas to rural development and European funding and initiatives, contributing to the understanding and implementing of Rural Development Programme. Turn your ideas into actions, do it simple and clear!
The network's mission is to encourage communication and networking processes in connection with the development of rural areas.
Desarrollo rural una oportunidad para todos Rural development: an opportunity for all
Within the rural network we are creating an arena/venue, for mutual learning and cooperation to contribute to a sustainable development in Swedish rural and coastal areas.
“The Rural Network for Northern Ireland is open to everyone concerned with developing rural areas. We aim to inform, involve and inspire all those with an interest in the future of rural Northern Ireland”
The Scottish Rural Network (SRN) encourages rural development by sharing information, ideas and good practice. We work with, and for, anyone who lives, works or has an interest in rural Scotland
The Wales Rural Network exists to encourage good practice, share knowledge and the expertise necessary for effective RDP implementation in Wales. We are open to anyone interested in rural development or involved with the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 and the projects it funds.