Profile KSOW

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) są obecne w każdym państwie członkowskim UE, a ich zadaniem jest wspieranie i wzmacnianie celów rozwoju obszarów wiejskich określonych w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). KSOW umożliwiają i ułatwiają wzajemną wymianę oraz pozyskiwanie wiedzy między wszystkimi partnerami zaangażowanymi we wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich, wśród których wymienić można: władze publiczne, partnerów gospodarczych i społecznych, a także stosowne organy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Poniższe dokumenty profilowe zawierają najważniejsze informacje na temat struktury i funkcjonowania sieci oraz ich Jednostek Wsparcia Sieci (JWS). Profile KSOW składają się z sekcji dotyczących głównych celów KSOW, członkostwa, zarządzania, budżetu oraz działań w ramach komunikacji i samooceny.

    

/file/atjpg_plat.jpg

 

Austria [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Malta [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Belgia - Flandria [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Polska [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Belgia - Walonia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Rumunia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Chorwacja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Słowacja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Czechy [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Słowenia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Estonia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Hiszpania [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Finlandia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Szwecja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Niemcy [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Holandia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Grecja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Anglia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Węgry [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Irlandia Północna [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Irlandia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Szkocja [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Łotwa [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Wielka Brytania - Walia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Litwa [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

 

 

Dodatkowe informacje na temat KSOW można znaleźć na poniższych stronach:

  • Raporty KSOW: informacje syntetyczne dotyczące stanu i działań KSOW oraz JWS;
  • Zestaw narzędzi KSOW: zbiór przydatnych materiałów mających wspierać JWS w realizacji kluczowych celów i zadań KSOW;
  • Samoocena sieci: omówienie i przydatne zasoby związane z podejściami do samooceny KSOW oraz technikami jej przeprowadzania.