Profile KSOW

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) są obecne w każdym państwie członkowskim UE, a ich zadaniem jest wspieranie i wzmacnianie celów rozwoju obszarów wiejskich określonych w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). KSOW umożliwiają i ułatwiają wzajemną wymianę oraz pozyskiwanie wiedzy między wszystkimi partnerami zaangażowanymi we wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich, wśród których wymienić można: władze publiczne, partnerów gospodarczych i społecznych, a także stosowne organy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Poniższe dokumenty profilowe zawierają najważniejsze informacje na temat struktury i funkcjonowania sieci oraz ich Jednostek Wsparcia Sieci (JWS). Profile KSOW składają się z sekcji dotyczących głównych celów KSOW, członkostwa, zarządzania, budżetu oraz działań w ramach komunikacji i samooceny.

    

/file/atjpg_plat.jpg

 

Austria [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Malta [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Belgium - Flanders [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Poland [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

 • RDP information and contacts
 • NRN Intervention Logic [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]
 • NRN Tasks-FAPA-SIR [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]
 • NRN Structure [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]
 • NRN Operational Plan [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Belgium - Wallonia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Romania [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Croatia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Slovakia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Czech Republic [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Slovenia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Estonia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

 • RDP information and contacts
 • NRN Monitor and Evaluation Plan [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]
 • NRN Activity Plan [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]
 • NRN Communication Plan [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]
 • NRN Structure [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Spain [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Finland [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Sweden [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Germany [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

The Netherlands [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Greece [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

United Kingdom - England [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Hungary [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

United Kingdom - Northern Ireland [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Ireland [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

United Kingdom - Scotland [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Latvia [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

United Kingdom - Wales [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

Lithuania [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

 

 

Dodatkowe informacje na temat KSOW można znaleźć na poniższych stronach:

 • Raporty KSOW: informacje syntetyczne dotyczące stanu i działań KSOW oraz JWS;
 • Zestaw narzędzi KSOW: zbiór przydatnych materiałów mających wspierać JWS w realizacji kluczowych celów i zadań KSOW;
 • Samoocena sieci: omówienie i przydatne zasoby związane z podejściami do samooceny KSOW oraz technikami jej przeprowadzania.