Pakiet warsztatów na temat długoterminowej wizji dla KSOW i innych interesariuszy z obszarów wiejskich

LTVRA Workshop Package for NRNs and other rural stakeholders

Dla grup obywateli z obszarów wiejskich niniejszy pakiet warsztatów, przygotowany przez Komisję Europejską/DG ds. Rolnictwa, stanowi okazję do zbadania idealnej wizji przyszłości ich obszarów wiejskich. Jest to jeden z kanałów pozwalających osobom z obszarów wiejskich mieć swój udział w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Pakiet warsztatów dostępny jest w większości języków UE.

Aby wyniki warsztatów zostały uwzględnione w pracach Komisji Europejskiej związanych z opracowaniem długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, należy je przesłać do 31 stycznia 2021 r. na adres EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu i ewentualnie także inne kanały. Więcej informacji znajduje się w skrypcie.

Wspólny Zbiorczy szablon rezultatów, służący podsumowaniu wyników dyskusji prowadzonych podczas warsztatów na szczeblu krajowym, został przygotowany przez Punkt Kontaktowy ENRD do wykorzystania w szczególności przez Jednostki Wsparcia Sieci i można pobrać go tutaj.

Wytyczne i skrypt do warsztatów na temat długoterminowej wizji – wersja Word

Do pobrania w języku bg cz de dk ee el en es fr fi hr hu it lt lv nl pl pt ro se se sl

Prezentacja Powerpoint na temat długoterminowej wizji – wersja PPT

Do pobrania w języku bg cz de dk ee el es en fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro se sk sl

Mapa sytuacji/diagram kołowy długoterminowej wizji – wersja PDF

Do pobrania w języku bg cz de dk ee el en es fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro se sk sl

Czynniki zmian dot. długoterminowej wizji – wersja PDF

Do pobrania w języku bg cz de dk ee el en es fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro se sk sl

Szablon rezultatów dot. długoterminowej wizji – wersja Word

Do pobrania w języku bg cz de dk ee el en es fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro se sk sl