Zestawu narzędzi LEADER

Wprowadzenie do zestawu narzędzi LEADER

Pierwsza wersja zestawu narzędzi LEADER została opracowana przez Punkt Kontaktowy ENRD w okresie programowania 2007–2013. Zestaw narzędzi LEADER jest skierowany do wszystkich podmiotów wdrażających podejście LEADER na poziomie instytucji zarządzającej, a także na poziomie lokalnym. Może on być również przydatny dla instytucji zarządzających i podmiotów lokalnych wdrażających CLLD w ramach innych funduszy unijnych. Zestaw narzędzi jest zarówno przewodnikiem dla osób początkujących, jak i źródłem odniesienia oraz listą kontrolną dla osób bardziej zaawansowanych. Przedstawiony tutaj zestaw narzędzi podsumowuje i aktualizuje materiały z wcześniejszej wersji, tak aby były odpowiednie na okres programowania 2014–2020. Zestaw został przedstawiony w zwięzłej formie i podzielony na cztery główne rozdziały: