Przepisy w zakresie LEADER

WiadomościPublikacje ENRDZewnętrzne publikacjeWytyczne & zaleceniaNadchodzące wydarzeniaPoprzednie wydarzeniaPrzepisyDobre praktykiLEADER – zestaw narzędziZasoby archiwalne LEADER

Strona zawiera wykaz przepisów dotyczących rozwoju rolnictwa, które mają zastosowanie do podejścia LEADER/CLLD.

Współpraca w ramach LEADER

Innowacje w ramach podejścia LEADER