Innowacje w ramach podejścia LEADER

 

Innowacje są przekrojowym priorytetem unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a ich więź z podejściem LEADER/CLLD jest umacniana poprzez zobowiązanie Lokalnych Grup Działania (LGD) do uwzględnienia innowacji w planowaniu lokalnych strategii rozwoju (LSR). Podczas gdy unijne rozporządzenia mocno osadzają aspekty innowacyjności w kontekście rozwoju lokalnego, stosowne wytyczne Komisji Europejskiej dostarczają szczegółowych informacji na temat ich praktycznego wdrażania. 

Na tej stronie gromadzone są informacje i zasoby dotyczące innowacji w kontekście podejścia LEADER/CLLD.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Zachęcamy do dzielenia się opiniami pod adresem: leader-clld@enrd.eu.

Rozporządzenia UE:

Wytyczne Komisji Europejskiej:

Praktyczne przykłady innowacji w ramach podejścia LEADER:

Zapraszamy do dzielenia się przykładami innowacji w ramach podejścia LEADER: wystarczy wypełnić ten formularz i wysłać go na adres: leader-clld@enrd.eu.

Kierowana przez fachowców grupa robocza ds. innowacji w ramach podejścia LEADER

Punkt Kontaktowy ENRD prowadzi kierowaną przez fachowców grupę roboczą ds. innowacji w ramach podejścia LEADER, której zadaniem jest analizowanie utrudnień związanych z wdrażaniem oraz wysuwanie propozycji praktycznych rozwiązań o szerokim zastosowaniu. W skład grupy wchodzą interesariusze z 20 państw członkowskich UE, w tym przedstawiciele LGD, instytucji zarządzających i Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, którzy spotykają się online lub twarzą w twarz, by omawiać innowacje na poziomie lokalnym oraz wykonawczym.

 

 

 

Oświadczenie: zamieszczone tu dokumenty oraz informacje nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.