LAG Profile

Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.

LAG code: 
SK-060
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Daniela Bednárová
LAG manager email: 
Address: 
Dukelská 64
08701 Giraltovce
Slovakia
Municipalities covered: 
Brezov, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lascov, Lúčka, Lužany pri Topli, Marhaň, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Rad
oma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Železník, Želmanovce