LAG Profile

Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.

LAG code: 
SK-042
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Marek Stolárik
Address: 
Ždaňa 118
04411 Ždaňa
Slovakia
Municipalities covered: 
Belža, Blažice, Bohdanovce, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš,
Ruskov, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa