LAG Profile

Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.

LAG code: 
SK-040
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Ľuboš Stolárik
LAG manager email: 
Address: 
Hlavná 128
07633 Slovenské Nové Mesto
Slovakia
Municipalities covered: 
Bara, Borša, Čerhov, Černochov, Hraň, Hrčeľ, Kašov, Kožuchov, Kysta, Ladmovce, Malá Tŕňa, Novosad, Sirník, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky,
Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč