LAG Profile

Miestna akčná skupina BODROG, o.z

LAG code: 
SK-036
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Viera Mihoková
LAG manager email: 
Address: 
Malý Kamenec 147
07636 Malý Kamenec
Slovakia
Municipalities covered: 
Klin nad Bodrogom, Malý Horeš, Malý Kamenec, Pribeník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec