LAG Profile

Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.

LAG code: 
SK-034
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Bronislava Gáborová
LAG manager email: 
Address: 
Nám. sv. Cyrila a Metoda 1
07801 Sečovce
Slovakia
Municipalities covered: 
Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov,
Zbehňov, Zemplínska Teplica