LAG Profile

Občianske združenie KRAS

LAG code: 
SK-025
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Silvia Pápaiová
LAG manager email: 
Address: 
Čsl. Armády 478
04911 Plešivec
Slovakia
Municipalities covered: 
Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Paš
ková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec