LAG Profile

Občianske združenie Ipeľ - Hont

LAG code: 
SK-023
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Agnesa Gubišová
LAG manager email: 
Address: 
Plášťovce 345
93582 Plášťovce
Slovakia
Municipalities covered: 
Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Pl
ášťovce, Šahy, Sazdice, Slatina, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom