LAG Profile

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu

LAG code: 
SK-018
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Michal Glos
LAG manager email: 
Address: 
1. mája 142
95622 Prašice
Slovakia
Municipalities covered: 
Horné Chlebany, Jacovce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Nemečky, Norovce, Podhradie, Prašice, Rajčany, Solčianky, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Velušo
vce, Závada