LAG Profile

"Miestna akčná skupina Strážovské vrchy"

LAG code: 
SK-017
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Daniel Pavlačka
LAG manager email: 
Address: 
M.R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Slovakia
Municipalities covered: 
Čierna Lehota, Dolná Poruba, Horné Naštice, Krásna Ves, Kšinná, Miezgovce, Omastiná, Omšenie, Šípkov, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Tim
oradza, Trebichava, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša