LAG Profile

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA

LAG code: 
SK-016
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Daniela Kozáková
LAG manager email: 
Address: 
Poľný Kesov 252
95115 Mojmírovce
Slovakia
Municipalities covered: 
Bánov, Cabaj-Čápor, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo, Poľný Kesov, Rastislavice, Štefa
novičová, Šurany, Svätoplukovo, Úľany nad Žitavou, Veľká Dolina, Veľký Kýr