LAG Profile

Miestna akčná skupina STRÁŽE

LAG code: 
SK-014
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Alena Mičko Juricová
LAG manager email: 
Address: 
Grófske nádvorie 1
08216 Fintice
Slovakia
Municipalities covered: 
Fintice, Geraltov, Gregorovce, Malý Slivník, Medzany, Mošurov, Terňa, Veľký Šariš, Veľký Slivník, Záhradné