LAG Profile

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie

LAG code: 
SK-011
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Ján Frena
LAG manager email: 
Address: 
Námestie A. Dubčeka 300
07222 Strážske
Slovakia
Municipalities covered: 
Brekov, Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Šamudovce, Staré, Strážske, Suché, Trnava pr
i Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza