LAG Profile

Miestna akčná skupina MALOHONT

LAG code: 
SK-009
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Miroslava Vargová
LAG manager email: 
Address: 
Sama Vozára 154
98052 Hrachovo
Slovakia
Municipalities covered: 
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Chvalová, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zaluž
any, Hrušovo, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Šoltýska, Španie Pole, Sušany, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce