LAG Profile

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

LAG code: 
SK-006
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Darina Krausová
LAG manager email: 
Address: 
Klátova Nová Ves 100
95844 Klátova Nová Ves
Slovakia
Municipalities covered: 
Bošany, Brodzany, Chynorany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice
, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou