LAG Profile

Občianske združenie Zlatá cesta

LAG code: 
SK-004
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Janka Bačíková
LAG manager email: 
Address: 
Prenčov 300
96973 Prenčov
Slovakia
Municipalities covered: 
Baďan, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Devičie, Domaníky, Drážovce, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Honti
anske Tesáre, Ilija, Kozelník, Kráľovce-Krnišov, Ladzany, Lišov, Medovarce, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Rykynčice, Sebechleby, Štiavnické Bane, Sudince, Súdovce, Svätý Anton, Terany, Vysoká, Žibritov