LAG Profile

Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo

LAG code: 
SK-002
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Radoslav Vician
LAG manager email: 
Address: 
Bzovík 299
96241 Bzovík
Slovakia
Municipalities covered: 
Bzovík, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Cerovo, Dačov Lom, Dolné Mladonice, Dolné Plachtince, Dolný Badín, Drienovo, Horné Mladonice, Horné Plachtince, Ho
rný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Lackov, Litava, Modrý Kameň, Príbelce, Selce, Senohrad, Stredné Plachtince, Sucháň, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok