LAG Profile

LAS Dolenjska in Bela krajina

LAG code: 
SI-020
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Jožica Povše
LAG manager email: 
Address: 
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto
Slovenia
Municipalities covered: 
Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice