LAG Profile

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

LAG code: 
SI-001
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Franjo Naraločnik
LAG manager email: 
Address: 
Foršt 51
3333 Ljubno ob Savinji
Slovenia
Municipalities covered: 
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje