LAG Profile

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"

LAG code: 
PL-298
Country:
Main ESI Fund: 
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Aleksandra Czerkawska
LAG manager email: 
Address: 
Poliwoda 18, Biestrzynnik
46-043 Ozimek
Poland
Municipalities covered: 
Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice