LAG Profile

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba"

LAG code: 
PL-297
Country:
Main ESI Fund: 
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Robert Nowak
LAG manager email: 
Address: 
ul. Częstochowska
42-248 Przyrów
Poland
Municipalities covered: 
Dąbrowa Zielona, Irządze, Janów, Koniecpol, Lelów, Przyrów, Szczekociny, Żarki, Żytno