LAG Profile

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska"

LAG code: 
PL-161
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Janusz Draguła
LAG manager email: 
Address: 
ul. Mickiewicza 26
36-200 Brzozów
Poland
Municipalities covered: 
Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec