LAG Profile

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

LAG code: 
PL-113
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Kazimierz Dąbrowski
LAG manager email: 
Address: 
Rynek 6
32-440 Sułkowice
Poland
Municipalities covered: 
Myślenice, Sułkowice