LAG Profile

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”

LAG code: 
PL-073
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Piotr Nowacki
LAG manager email: 
Address: 
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
Poland
Municipalities covered: 
Brzeziny, Jeżów, Koluszki, Rogów