LAG Profile

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

LAG code: 
PL-045
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Robert Palichleb
LAG manager email: 
Address: 
Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów
Poland
Municipalities covered: 
Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice