LAG Profile

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

LAG code: 
PL-020
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Roman Nowakowski
LAG manager email: 
Address: 
ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń
Poland
Municipalities covered: 
Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek