LAG Profile

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

LAG code: 
PL-018
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Magdalena Gadomska
LAG manager email: 
Address: 
Gałczewo 7,
87-400 Golub-Dobrzyń
Poland
Municipalities covered: 
Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno