LAG Profile

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

LAG code: 
PL-012
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Józef Kania
LAG manager email: 
Address: 
ul. Stawowa 2a
57-220 Ziębice
Poland
Municipalities covered: 
Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok