LAG Profile

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

LAG code: 
PL-011
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Dorota Konieczna-Enözel
Phone: 
+48 748 7161 50
Address: 
ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca
Poland
Municipalities covered: 
Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim