LAG Profile

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

LAG code: 
PL-008
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG manager: 
Dorota Goetz
LAG manager email: 
Phone: 
+48 756 4421 65
Address: 
ul. Konstytucji 3 maja 25
58-540 Karpacz
Poland
Municipalities covered: 
Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba