LAG Profile

Association "Rezekne District Communities Partnership"/ "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

LAG code: 
LV-026
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Ineta  Elksne
LAG manager email: 
Phone: 
+37 126 3634 97
Address: 
Atbrīvošanas Alley 95A
Rēzekne LV-4601
Latvia
Municipalities covered: 
Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, O
zolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļāni, Dekšāres, Sokolku, Viļānu