LAG Profile

Association "From Salaca to Ruja"/ "No Salacas līdz Rūjai"

LAG code: 
LV-019
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Daiga Siliņa
LAG manager email: 
Phone: 
+37 122 8442 30
Address: 
Mūrmuižas Street 9
Valmiera LV-4201
Latvia
Municipalities covered: 
Kārķu, Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna, Mazsalaca, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes, Rūjiena, Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas, Burtni
eku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras, Vecates, Ķoņu, Naukšēnu