LAG Profile

Foundation "Madona Municipality Fund"/ "Madonas novada fonds"

LAG code: 
LV-018
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Jogita Baune
LAG manager email: 
Phone: 
+37 127 5273 43
Address: 
Saieta Square 1
Madona Madona LV -4801
Latvia
Municipalities covered: 
Madona, Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas,
Cesvaine, Cesvaines, Lubāna, Indrānu, Varakļāni, Murmastienes, Varakļānu, Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas