LAG Profile

Association "Rural Partnership „Sēlija”"/ „Lauku partnerība „Sēlija””

LAG code: 
LV-014
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
Spoken languages:
LAG manager: 
Ieva Jātniece
LAG manager email: 
Phone: 
+37 129 5489 67
Address: 
Skolas Street 16a
Aknīste Aknīste LV-5208
Latvia
Municipalities covered: 
Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zasas, Aknīste, Aknīstes, Asares, Gārsenes, Viesīte, Viesītes, Elkšņu, Rites, Saukas, Atašienes, Kr
ustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vīpes, Salas, Sēlpils