LAG Profile

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija" / Rural Partnership "Sēlija"

LAG code: 
LV-014
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
Spoken languages:
LAG email: 
LAG manager: 
Gvido Liepiņš
LAG manager email: 
Phone: 
+37 129 2834 74
Address: 
Aldaunes iela 13,
Brodi, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads LV-5212
Latvia
Municipalities covered: 
Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zasas, Aknīste, Aknīstes, Asares, Gārsenes, Viesīte, Viesītes, Elkšņu, Rites, Saukas, Atašienes, Kr
ustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vīpes, Salas, Sēlpils