LAG Profile

Association "Kandava Partnership"/ "Kandavas Partnerība"

LAG code: 
LV-013
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
Spoken languages:
LAG email: 
LAG manager: 
Inta  Haferberga
LAG manager email: 
Phone: 
+37 128 3903 94
Address: 
Talsu Street 11-5
Kandava Kandava LV-3120
Latvia
Key themes of LAG strategy:
Additional information on the strategy: 

Atbalsts vietējām LEADER aktivitātēm 2014.-2020.

  •  Aktivitāte «Vietējo ekonomisko iniciatīvu stiprināšana» (finansējums 50%) - atbalstītas darbības, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, bet gan lauksaimniecības produktu pārstrādei un lauksaimniecības produktu tirdzniecības vietu attīstībai.
  • Aktivitāte “Vietējās potenciālās attīstības iniciatīvas» (finansējums 50%) - publiskā infrastruktūra, dabas, vēstures un kultūras mantojuma saglabāšana, sociālo aktivitāšu nodrošināšana un izglītojoši pasākumi
Physical & demographic characteristics of LAG area:
Assets & land use of the LAG area:
Size of territory (km²): 
1219
No. of inhabitants: 
16000
Municipalities covered: 
Kandava, Tukums, Jaunpils
Sub-municipal level: 

1

Number of entities in LAG decision body: 
17
Number of LAG staff: 
1