LAG Profile

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

LAG code: 
LT_011
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Neringa Čemerienė
LAG manager email: 
Address: 
Gedimino g. 27
40115 Kupiškis
Lithuania
Municipalities covered: 
Alizava, Kupiškis, Noriūnai, Skapiškis, Subačius, Šimonys