LAG Profile

Anykščių rajono vietos veiklos grupė

LAG code: 
LT_009
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Jurijus Nikitinas
LAG manager email: 
Address: 
K. Ladigos g. 1-204
29111 Anykščiai
Lithuania
Municipalities covered: 
Andrioniškis, Viešintos, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Svėdasai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai