LAG Profile

Grupo De Acción Local Do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal

LAG code: 
ES-007
Country:
Main ESI Fund: 
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
María del Mar López-Leitón Ramos
LAG manager email: 
Address: 
Rúa Praia 1-2
Celeiro-Viveiro
27863 Viveiro (Lugo)
Spain