LAG Profile

Grupo De Acción Local Do Sector Pesqueiro Ría De Arousa

LAG code: 
ES-003
Country:
Main ESI Fund: 
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Rosa Carballo Martínez
LAG manager email: 
Address: 
FINCA A MAROMA-RECINTO FEXDEGA
VILLAGARCÍA DE AROUSA
36600 Pontevedra
Spain